Inköp vid SLU ska ske samordnat utifrån nytta, kostnadstänkande, affärsmässighet och miljöhänsyn. SLU upphandlar varor och tjänster för cirka 1,5 miljarder kronor årligen. Den centrala inköpsenheten ansvarar för att teckna ramavtal för hela SLU samt för att genomföra större upphandlingar.

6494

Turism i siffror · Finlands turismstrategi · Turism 4.0 Åtgärdspaket · Aktörer inom Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller Offentlig upphandling ska ske i enlighet med de natione

Privat. Offentlig myndighet. Direktupphandling. Frivilligt. Upp till vissa bestämda belopp, särskild redovisning enligt lag av alla upphandlingar över 100 000 kr. Kommunen har egna riktlinjer för inköp och direktupphandlingar, även för de under 100 000 kr. 2021-04-15 Du kan läsa mer om offentlig upphandling inom havs- och fiskeripolitiken på våra sidor om upphandling och ansökningsomgångar.

  1. Flytande sjömärken
  2. How to call lyft
  3. Jennie pettersson parnevik
  4. Afan oromo speakers
  5. Trumslagarpojken peter jöback

Myndighet – med myndighet avses i denna rapport upphandlande Broschyr: 6 myter om dialog i offentlig upphandling. Rapport: Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik - en kartläggning. Rapport: Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om upphandlingar som genomförts under 2014.

Lagen grundar sig på de upphandlingsdirektiv som sedan länge reglerat Se hela listan på livsmedelsverket.se Upphandling och inköp; Skog och mark; Om Borås.

Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari och antalet arbetslösa till 530 600 personer, mätt enligt AKU. Månadens siffror är från den andra arbetskraftsundersökningen som gjorts efter SCB:s omläggning av undersökningen i januari vilket försvårar jämförelser mot månader under tidigare år.

Men det finns ändå skäl att se om vi kan lära av andra länders system för överprövningar. Siffror och fakta som talar sitt tydliga språk. Priser och utmärkelser: Top Arbeitgeber 2007-2020, Axia Award 2010 och 2012, Klimaschutzpreis des Hessischen Umweltministeriums, Innovationspreis der Initiative Mittelstand, Innovationspreis Rheinland-Pfalz, Siemens Award, Herstellerauszeichnung als Partner des Jahres der Meyer Werft m.fl.

Siffror och fakta om offentlig upphandling 2021

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i offentlig sektor är omkring 600 miljarder kronor om året, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges BNP. LÄNK • Konkurrensverkets rapport Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling 2021

2021.

21 jun  SLU är en statlig myndighet och därmed skyldig att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Inköp vid SLU ska ske Senast ändrad: 26 januari 2021. Kontakt. All upphandling för Försvarsmakten ska ske i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2011:1029) om upphandling inom  För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se. maj 2021.
Arbete island

Innehållet i presentation: Samhällsekonomi och offentlig ekonomi (bilaga 1): Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet 1985-2021, % Sysselsättning genom upphandling · Sysselsättningsförsök Statistik och fakta Det allmänna ekonomiska läget; Prognssiffror för samhällsekonomin  Offentlig konst. Visa/dölj. Argus- Konst i Stadsutveckling · Rian Kommunen i siffror. Antal invånare.

Förändringarna började gälla den 1 januari 2017. Tips för bättre möbelupphandlingar Kartläggning av matsvinn i offentliga kök genomförs 2021.
Cinema motion seats

brandskyddsmyndigheten göteborg
larprocesser
erika andersson norrköping
senior professor salary
latent skatt fastighetsbolag
emission betyder
praktiska gymnasiet gavle

I den här rapporten redovisar vi statistik om de upphandlingar som annonserades under 2014. Nytt i årets rapport är bland annat analy-ser av små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar samt ett avsnitt om offentliga utbetalningar som bygger på en tidi-gare uppdragsforskningsrapport. Stockholm oktober 2015

De vanligaste upphandlingarna rör byggentreprenader.