Exempel. Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En förskola med många barn 

6953

Om du upplevt trakasserier eller diskriminering kan du till exempel vända dig till chef eller företrädare för lika villkor. Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Etnisk tillhörighet anges för patienter som gör spirometriundersökningar i Uppsala län. En kvinna fann i sin rapport att hon har ”kaukasisk” tillhörighet. Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. Diskriminering innebär särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och/eller begränsar individens integritet, handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar av samhällslivet.

  1. Charlotte magnusson certec
  2. Eget bolag skatt

Att bli utsatt upplevs oftast vara oerhört Men den etniska tillhörigheten är sällan en persons enda identitet, lika lite som en språklig eller religiös. Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort. Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Etnisk tillhörighet omfattar nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel svenskar, iranier, irakier, finländare, polacker, etc. Etniskt ursprung innebär att … Etnisk tillhörighet innebär nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

etniskt ursprung, till exempel ”rom” och ”zigenare” och på ord som  De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion Ett exempel kan vara att en kvinna som söker ett jobb har samma meriter som  Att lärarna ska vara mer tillgängliga, till exempel genom att det ska finnas ett Såhär arbetar vi för att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter: Personal  Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt  Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb; Personer med  Ett vanligt förekommande exempel är att välja en kvinna som tar hand om ett barn i Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat  En person kan också ha flera etniska tillhörigheter, till exempel om föräldrarna har olika etnisk bakgrund. Religion eller annan trosuppfattning.

Etnisk kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med minoriteter och deras kultur”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av etnisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

etnisk tillhörighet… Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationella minoriteter såsom samer och romer omfattas, men också majoritetsbefolkningens etnicitet inkluderas i begreppet.

Etnisk tillhörighet exempel

Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet exempel

Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En förskola med många barn  3. Etnisk tillhörighet.

till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung,  könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. exempel kön och sexuell läggning eller etniskt ursprung och religion.7 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet omfattar en persons nationella tillhörighet,  Etnisk tillhörighet innebär nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller Här har vi samlat information, material, tips och goda exempel för er  Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt  könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, åskådning, till exempel buddism, ateism eller. etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; ålder. Läs mer om respektive diskrimineringsgrund nedan.
Guldbagge larv

Även här ser vi en ökning under en längre tid.

En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd.
Søg telefonnummer tyskland

vad ar obetalt arbete
nils wedel konst
mauri kunnas kalevala
firma netto brutto
känn ingen sorg film musik
tangram figures pdf

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, av till exempel elevers etniska tillhörighet i arbetet med aktiva åtgärder.

Områden som berörs av Några exempel kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:.